Hizmet Sözleşmesi

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

                         1-)TARAFLAR VE KONUSU:

a)       İşbu satış sözleşmesi bir tarafta Kartaltepe mah. Gençler Cad.Belediye Hekim Sok. No:2/2Bakırköy / İstanbul adresinde yerleşik Dogi Turizm İnş. ve Sey. Ltd Şti. .+90 212 570 22 17  Email: info@gezisepeti.com.tr Bu sözleşmede kısaca ACENTA olarak anılacaktır. Diğer tarafta Tüketici arasında, yurt dışı gezileri konusunda akdolumuştur.

 

Tüketici, bu bilgilerin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) acenta sorumlu değildir.

2-)ÖDEMELER

Paket tur fiyatına tüm vergi ve zorunlu sigortalar dâhil olup paket tur ücreti ‘TL’ dir. Sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla geçerli olan kur esas alınarak tur bedeline yansıtılacaktır. TTK hükümleri saklıdır. Ödemeler nakit, havale, Eft ya da Kredi kartı ile yapılır. Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamı ödenmelidir. Toplam tutar üzerinden tüketiciye fatura edilir. Acente, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

3-)SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli ………. € karşılığı ………. TL (KDV dâhil) dir. Bu bedele, tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dâhil olan tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havalanına iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.  Tüketici, yansıtılan bedele ilişkin olarak, paket tur öncesi kendisine yapılan bildirimden sonra bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir, eşdeğerde bir paket tura ilişkin ikame bir sözleşme yapabilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek bir sözleşmeyi kabul edebilir.

Tüketicinin kendisine sunulan ek sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, sözleşmeden dönmüş olduğu kabul edilir. Bu durumda ödemiş olduğu tur bedeli kendisine 10 gün içinde iade edilir.

4-) ULAŞIM BİÇİMİ

Tur Programında belirtildiği şekilde sağlanır. Tüketici paket tura başlayacağı yere, kendi imkânları ile gelir. Tüketicinin, Acenta’ dan  paket tura dahil hizmetler dışında  ayrıca  hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura dahil etmez.

5-) MÜCBİR SEBEPLER

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  Acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA, paket tur için iptal, değişiklik ve erteleme yapabilir. Bunlardan doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir.  Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.

 

Acenta, Tüketici için mücbir sebep sayılan bu hallerde, resmi harç ve vergiler ile zaruri masraflar mahsup edildikten sonra kalan bakiye tüketiciye iade edileceğini taahhüt eder.

Tüketici seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mücbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru hakkı bulunmaktadır.

6-) İPTAL, CAYMA VE DEVİR

6.1Turların oluşmasını sağlayacak kişi sayıları tüketiciye sunulan programlarda belirtilmiştir. Acenta, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle gerekli tüm çalışmaları yapmış olması kaydı ile gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması halinde veya gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen mücbir sebeplerden ötürü gezinin hareket tarihinden 20 gün önce, tüketiciye de bildirmek kaydı ile kısmen veya tamamen iptal edebilir. Seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

Tüketici, 6.1. maddesinde belirlenen şartlar haricinde;  Acentanın kusurlu olarak sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması ve sözleşmeyi feshetmesi halinde uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur.

Tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri esas alınır. ACENTA, yukarıdaki durumun gerçekleşmesi halinde tazminatı taahhüt eder. Bu durumda seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Tüketici bu Sözleşmeyi imzalamakla TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ’Nİ okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.

Acenta tarafından iptal edilen gezilerde; Tüketicinin uçak biletini mil ile ya da ücreti ile Acenta dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından Acenta sorumlu değildir.

6.2. CAYMA HAKKI          :Tüketicinin yapmış oldukları rezervasyonlarda Paket Turun başlamasından en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ,herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Yurt dışı seyahatlerde vize hizmeti alınmış ise iade edilmez. Tüketici, gezinin başlamasına 29-15 gün kala tur bedelinin  % 40’ını 15 günden az süre içerisinde ise tamamını Acenta' yacayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeden dönülmesi halinde iptal ceza şartlarına göre  en az 7 iş günü içerisinde Tüketicinin ödemiş olduğu tur bedeli Dogi Turizm veya  Aracısı tarafından iade edilir.

6.3Tüm grup biletlendirmelerinde ve münferit biletlendirmelerde biletin kesildiği haller hariç olmak üzere ve her koşulda ilgili havayolu ve/veya otelin kendi kurallarına uygun olarak Tüketicinin, geziye devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, paket turu, gezinin başlamasından en az 15 gün öncesine kadar Acenta  yazılı olarak bildirmek kaydıyla,  tur satışlarını karşılayan bir kişiye devretme hakkı mevcuttur. Devir eden, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir alan ile birlikte müteselsilen sorumludur. Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, Acenta tarafından vize işlemleri takip edilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen turun başlamasına 15 gün kala yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden Tüketiciye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve iptal hükümleri uygulanır. Devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir

6.4Acenta tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz

7-) BAGAJ

7.1Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile bir valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım broşüründe bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulamaz.

8-) DİĞER HÜKÜMLER

8.1Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

8.2Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8.3Tüketici, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.

Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcu olup şikâyet konusunun hizmet alındığı esnada acenta yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi tüketicinin iyi niyetli olmayan haline karinedir.

8.4Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler  ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

8.5Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme, Kayıt Formu ve Ödeme Formu taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı Tüketiciler adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekâleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

8.6Ek sözleşme yapılmaksızın, tüketicide mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, acenta yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır. 

8.7Sözleşmenin İptali durumunda, iki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir Tüketicinin, geziyi herhangi bi süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir ) Tüketicinin iade hakkı olduğu durumlarda; odada kalacak ikinci Tüketici “ tek oda” (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

8.8Tüketici kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. Tüketici kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından Acenta sorumlu olmaz. Tüketici kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla Acentadan her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Tüketici tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu Acentaya kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre Acentanın Tüketiciyi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

9-) SİGORTA HÜKÜMLERİ

9.1Müşterinin ACENTANIN ın sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda müşteri, Acentanın sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.

İşbu sözleşmeyi kendim ve Tur Rezervasyon Kuponunda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de tatbik olan Türsab Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olacaktır.

 

İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.

a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve telefon numarası ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve telefon numarası,

b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,

c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, tüketici veya tüketicinin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,

d) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dâhil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.

Tüketici ve beraberindekiler adına SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. Adımıza düzenlenmiş olan 4 Sayfalı sözleşme, Tur Rezervasyon Kuponu, paket tur broşürü ve sigorta poliçesini okuyup anlayıp kabul ederek her nüshasını teslim aldım. Tur Rezervasyon Kuponu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Tüm paket turlar, ............................................................... Zorunlu Paket Tur poliçesinin teminatı altındadır

 

 

 

TÜKETİCİ’ nin

 

 

 

İSİM SOYADI:

 

ADRESİ :

 

 

Telefon :

E-mail:

İmza

 

 

 

Belgeyi Tanzim ve İmza eden

Seyahat Acentası Memurunun

 

 

İSİM SOYADI: Hasan Hançer

 

ADRESİ : Kartaltepe mah. Gençler Cad.Belediye Hekim Sok. No:2/2Bakırköy / İstanbul

 

Telefon : 0212 570 22 17 

E-mail: info@gezisepeti.com.tr

İmza 

Biz Sizi Arayalım
Ad Soyad
Telefon Sabit/Cep
E-Posta Adresiniz
Konu
Arama Zamanı
   Detaylı bilgi »

Kampanyalardan haberdar olmanız için bilgilerinizi doldurmanız  yeterli olacaktır.